top of page
BACH-coverfron-sRGB.jpg

Fine review in the Danish Newspaper Kristeligt Dagblad

April 3, 2022

Peter Dürrfeld

En ny cd fra plademærket OUR Recordings har fået titlen ”Lux Aeterna” (Det evige lys) og byder på udsøgt korsang af de to fremtrædende ungarske komponister György Ligeti (1923-2006) og Zoltán Kodály (1882-1967), i alt 13 numre. DR Vokalensemblet, der består af 18 professionelle sangere, dirigeres af dets faste leder siden 2014, den 70-årige englænder Marcus Creed, og sangerne gør det ikke overraskende eminent, selvom man i enkelte passager i Ligeti-afdelingen er en smule udfordret i det høje leje. Men med de tre afsluttende sange af Kodály – "Aftensang", "Aften" og "Matra Billeder" – kommer lytteren så at sige ind i mere smult vande.
Traditionen tro, når det gælder en udgivelse fra OUR Recordings, er det medfølgende teksthæfte en æstetisk nydelse, også selvom man må undvære oversættelser af de mange latinske og ungarske tekster – dem kan man til gengæld finde på hjemmesiden www.ourrecodings.com. Peter Dürrfeld, April 5th 2022
4 stjerner. Lux Aeterna. Choral Works by György Ligeti og Zoltán Kodály. 6.220676. DR VokalEnsemblet, dirigent: Marcus Creed.
Klaverets trubadur imponerer med Mozart og Brahms | Kristeligt Dagblad | Ugens klassiske udgivelser byder på den ikoniske schweizisk-ungarske pianist Géza Anda (kristeligt-dagblad.dk)

Google Translation:
Choral singing by Ligeti and Kodaly A new CD from the record label OUR Recordings has been titled "Lux Aeterna" (The Eternal Light) and features exquisite choral singing by the two prominent Hungarian composers György Ligeti (1923-2006) and Zoltán Kodály (1882-1967), a total of 13 songs . The DR Vocal Ensemble, which consists of 18 professional singers, is conducted by its permanent conductor since 2014, the 70-year-old Englishman Marcus Creed, and the singers do not do it surprisingly eminently, although in some passages in the Ligeti department a bit challenged in the high rent. But with the three concluding songs by Kodály - "Evening Song", "Evening" and "Matra Pictures" - the listener enters, so to speak, more calm waters.
True to tradition, when it comes to a publication from OUR Recordings, the accompanying textbook is an aesthetic pleasure, even if you have to do without translations of the many Latin and Hungarian texts - you can find them on the website www.ourrecodings.com. Peter Dürrfeld, April 5th 2022

bottom of page