top of page
BACH-coverfron-sRGB.jpg

Carl Nielsen Selskabet

July 25, 2023

Eva Hvidt

Frølunds Fristelser
Jonas Frølund er en fin ung musiker og performer. Med sine klarinetter kan han tryllebinde sit publikum og finde ind til interessante afkroge af musikken. På sin debut CD indleder den 26-årige klarinettist med en kadence til førstesatsen i Carl Nielsens Klarinetkoncert. Det lyder lovende, men i stedet for at fordybe sig yderligere i værket, præsentere han et kludetæppe af nye danske værker af Mette Nielsen, Bent Sørensen, Gunnar Berg, Poul Ruders og Simon Steen-Andersen omkranset af Stravinskijs Tre stykker for Klarinetsolo og en engelskhornsolo fra Wagners opera Tristan og Isolde udsat for basklarinet. Det er imponerende varieret og dygtigt udført. Et godt signal til omverden, men også anstrengende at lytte til hjemme i stuen. Eva Hvidt 25.juli 2023
Solo Alone and more Jonas Frølund, clarinet, CD OUR Recordings
Google Translation:
Frølund's Temptations
Jonas Frølund is a fine young musician and performer. With his clarinets, he can enchant his audience and find interesting corners of the music. On his debut CD, the 26-year-old clarinetist begins with a cadenza for the first movement of Carl Nielsen's Clarinet Concerto. It sounds promising, but instead of immersing himself further in the work, he presents a patchwork of new Danish works by Mette Nielsen, Bent Sørensen, Gunnar Berg, Poul Ruders and Simon Steen-Andersen surrounded by Stravinsky's Three Pieces for Clarinet Solo and an English Horn Solo from Wagner's opera Tristan und Isolde set for the bass clarinet. It is impressively varied and skillfully executed. A good signal to the outside world, but also tiring to listen to at home in the living room.

Solo Alone and more Jonas Frølund, clarinet, CD OUR Recordings

bottom of page