top of page
BACH-coverfron-sRGB.jpg

Dansk Guitar Selskab

August 7, 2021

Claus Rosenqvist

Anmeldelse: Ta` mig med
Kim Larsen sange for klassisk guitar, Jesper Sivebæk guitar
De største ting i livet er lavet af kærlighed!
Denne cd har Jesper Sivebæk lavet af kærlighed til Kim Larsens musik og
den klassiske guitars klang univers.
Her bliver kendte og mindre kendte sange fra Kim Larsens hånd præsenteret
i instrumentale udgaver. Hits fra øverste hylde som: ”Kvinde min”,
”Joanna” og ”Masser af succes”. Blandet med mindre kendte som: ”Her er
en sang” og ”Himlen”.
Ka` man det?
Svaret er ja! Jesper Sivebæk har med nænsom hånd forvandlet Kim Larsens
stærke melodier til helstøbte guitarstykker.
Han leger med guitarens mange klangmuligheder og teknikker og får på den
måde kompenseret for den manglende lyrik i Larsens tekstunivers, som
ellers er en stor del af sangenes kraft. Man hører teksten selvom den ikke er
der!
Selvom melodierne og stemningen i sangene hele tiden er i centrum, giver
Jesper Sivebæk også plads til sin egen kreativitet og virtuositet. Han låner
flittigt fra de klassiske guitarkomponister og fingerstyle guitarister, men
ender op med et udtryk der er helt hans eget. Den inderlighed og intimitet
Jesper Sivebæk leverer med sin guitar bidrager til at give Kim Larsen sange
nye facetter.
Pop og klassisk i perfekt balance. Der venter en stor oplevelse til både Fans
af Kim Larsen og guitarentusiasterne.
Denne cd får min varmeste anbefaling og seks ud af seks sixpence hatte.
Jeg håber allerede på en opfølger. Claus Rosenqvist

Google Translation:

Review: Take me along Kim Larsen songs for classical guitar, Jesper Sivebæk guitar:
The greatest things in life are made of love! This CD has Jesper Sivebæk made out of love for Kim Larsen's music and the sound of the classical guitar. Here, well-known and lesser-known songs from Kim Larsen's hand are presented in instrumental versions. Hits from the top shelf such as: "My Woman", "Joanna" and "Lots of success". Mixed with lesser known ones like: “Here is a song and “Heaven ”.
Can you do that?
The answer is yes! Jesper Sivebæk has gently transformed Kim Larsen´s strong melodies for solid guitar pieces.
He plays with the guitar's many sound possibilities and techniques and gets on it way compensated for the lack of poetry in Larsen's textual universe, which otherwise a large part of the power of the songs. You hear the text even if it is not there!
Although the melodies and mood of the songs are always at the center, Jesper Sivebæk give also space for his own creativity and virtuosity. He borrows diligently from the classical guitar composers and fingerstyle guitarists, however ends up with an expression that is entirely his own. The fervor and intimacy Jesper Sivebæk delivers with his guitar contributes to giving Kim Larsen songs new facets.
Pop and classic in perfect balance. A great experience awaits both Fans by Kim Larsen and the guitar enthusiasts.
This CD gets my warmest recommendation and six out of six sixpence hats. I'm already hoping for a sequel. Claus Rosenqvist, Danish Guitar Society, August 2021

bottom of page