top of page
BACH-coverfron-sRGB.jpg

Great review on Ivan Rod Block

November 3, 2023

Ivan Rod


Ivan Rod (DK)
4 stars
Hugo Distlers musik er – udenfor hjemlandet, Tyskland – næsten gået i glemmebogen. Og dét trods klare kvaliteter. Distler (1908-1942) var inspireret af den tidelige, tysk/protestantiske barokmusik – især af den tyske komponist, Michael Praetorius (1571-1621) og af den såkaldt ”tyske musiks fader”, Heinrich Schütz (1585-1672). Men Distlers kompositioner var også særegne, originale. Og et er de helt store er juleværket – Die Weihnachtsgeschichte Opus 10 – som ifølge Distlers selv var et oratorium af kammermusikalsk karakter. Som Schütz komponerede Distler sit juleværk til kor – i dette tilfælde en solist og et kor. I det sammenhængende værk, der består af 20 selvstændige satser, indgår elementer af Praetorius’ berømte salme, Es ist ein Ros entsprugen (på dansk: En rose så jeg skyde) i 7 variationer af forskellig farve og karakter. Og dét i sig selv er imponerende. Dog især fordi det hele fremføres så excellent og virtuost af det danske vokalensemble, Concert Clemens, der ledes af stifter og dirigent, Carsten Seyer-Hansen, og præsenterer Adam Riis som solist/evangelist. Distler har helt åbenlyst bygget sit religiøse værk op omkring En rose så jeg skyde. Men han har altså også med sine variationer udvidet spektret. Og dét anskueliggør Concert Clemens. Ivan Rod 03.11.2023


Ivan Rod (DK)
4 stars
Hugo Distlers musik er – udenfor hjemlandet, Tyskland – næsten gået i glemmebogen. Og dét trods klare kvaliteter. Distler (1908-1942) var inspireret af den tidelige, tysk/protestantiske barokmusik – især af den tyske komponist, Michael Praetorius (1571-1621) og af den såkaldt ”tyske musiks fader”, Heinrich Schütz (1585-1672). Men Distlers kompositioner var også særegne, originale. Og et er de helt store er juleværket – Die Weihnachtsgeschichte Opus 10 – som ifølge Distlers selv var et oratorium af kammermusikalsk karakter. Som Schütz komponerede Distler sit juleværk til kor – i dette tilfælde en solist og et kor. I det sammenhængende værk, der består af 20 selvstændige satser, indgår elementer af Praetorius’ berømte salme, Es ist ein Ros entsprugen (på dansk: En rose så jeg skyde) i 7 variationer af forskellig farve og karakter. Og dét i sig selv er imponerende. Dog især fordi det hele fremføres så excellent og virtuost af det danske vokalensemble, Concert Clemens, der ledes af stifter og dirigent, Carsten Seyer-Hansen, og præsenterer Adam Riis som solist/evangelist. Distler har helt åbenlyst bygget sit religiøse værk op omkring En rose så jeg skyde. Men han har altså også med sine variationer udvidet spektret. Og dét anskueliggør Concert Clemens. Ivan Rod 03.11.2023

https://www.ivanrod.dk/2023/11/03/hugo-distler-die-weihnachtsgeschichte/
AI translation
Hugo Distler's music has, outside of his home country, Germany, almost fallen into oblivion, despite its clear qualities. Distler (1908-1942) was inspired by early German/Protestant baroque music, especially by the German composer Michael Praetorius (1571-1621) and the so-called "father of German music," Heinrich Schütz (1585-1672). However, Distler's compositions were also distinct and original. One of his significant works is the Christmas piece - Die Weihnachtsgeschichte Opus 10 - which, according to Distler himself, was an oratorio of chamber music character. Like Schütz, Distler composed his Christmas work for a choir, in this case, a soloist and a choir. The cohesive work, consisting of 20 independent movements, incorporates elements of Praetorius' famous hymn, "Es ist ein Ros entsprungen" in 7 variations of different colors and characters. This, in itself, is impressive. Especially so because the entire performance is executed excellently and virtuosically by the Danish vocal ensemble, Concert Clemens, led by founder and conductor Carsten Seyer-Hansen, with Adam Riis as the soloist/evangelist. Distler clearly built his religious work around "Es ist Ros entsprungen" but he also expanded the spectrum with his variations, as demonstrated by Concert Clemens. Ivan Rod 11/03/2023
bottom of page