top of page
BACH-coverfron-sRGB.jpg

GregersDH - a 5 stars review

March 23, 2023

GregersDH

FROSNE FINGRE OG TONER FRA HIMLEN
Olivier Messiaens berømte KZ-lejr-kvartet i dansk indspilning.
OUR Recordings Juni 2020.
MAN prøver at få tankerne væk fra tid og sted. Bare lytte til denne kvartet ’Quatuor pour la fin du temps’ – kvartet til tidernes ende. Men det er svært at få de indre billeder væk. Messiaens kvartet er skrevet 1941 og uropført i Stalag VII A, en koncentrationslejr i det østlige Tyskland, tæt ved Polens grænse. Komponisten blev straks efter Tysklands angreb på Frankrig i 1940 som nybagt fransk værnepligtig ekspederet til lejren af tyskerne. Han og tre andre franske fanger sidder i isnende kulde foran tyske vagter og andre indsatte og spiller kvartetten med frosne fingre på elendige instrumenter, som en tysk overordnet har skaffet dem. Det er ikke til at løsrive sig fra. Titlerne på de otte satser retter sig mod visioner i Biblens ’Johannes’ Åbenbaring’. Det er himmel og helvede og jordisk sammenbrud, men det er i Messiaens musikalske verden fortalt med det fuglenes sprog, som havde besat og inspireret ham. Klarinetten som en solsorts jublende forårskvidren eller sørgmodige længsel, celloen i en uendeligt glødende mezzosang, violinen som nattergalens englesang fra himlen og klaveret med mørke, menneskelige trængsler eller lystfyldte visioner.
MESSIAENS kvartet findes i utallige indspilninger. Her er det Christina Åstrands violin, Henrik Dam Thomsens cello, Johnny Teyssiers klarinet og Per Salos klaver, der blæser lys og varme til dette utrolige værk. Forfatteren Jens Chr. Grøndahl har digtet ord i tekstheftet. gregersDH.dk
Marc 9th - 2023

Google Translation:
You try to get his mind off time and place. Just listen to this quartet 'Quatuor pour la fin du temps' - the quartet for the end of time. But it is difficult to get rid of the inner images. Messiaen's quartet was written in 1941 and first performed in Stalag VII A, a concentration camp in eastern Germany, close to the Polish border. Immediately after Germany's attack on France in 1940, the composer was dispatched to the camp by the Germans as a newly minted French conscript. He and three other French prisoners sit in the freezing cold in front of German guards and other inmates, playing the quartet with frozen fingers on wretched instruments that a German superior has provided them. It is not to be detached from. The titles of the eight movements refer to visions in the Bible's 'Revelation of John'. It is heaven and hell and earthly collapse, but in Messiaen's musical world it is told in the language of the birds that had possessed and inspired him. The clarinet as a sunflower's jubilant spring chirp or mournful yearning, the cello in an endlessly glowing mezzo song, the violin as the nightingale's angelic song from heaven and the piano with dark, human travails or lust-filled visions.
The MESSIAH quartet exists in countless recordings. Here it is Christina Åstrand's violin, Henrik Dam Thomsen's cello, Johnny Teyssier's clarinet and Per Salo's piano that breathe light and warmth into this incredible work. The author Jens Chr. Grøndahl has composed words in the textbook. gregersDH.dk

http://gregersdh.dk/messiaens-quatour-pour-la-fin-du-temps-cd/

bottom of page