top of page
BACH-coverfron-sRGB.jpg

Hufvudstadsbladet, Helsinke, Finland - Komplext och jovialt för blockflöjt

September 15, 2015

Mats Liljeroos


Danska Michala Petri gör utmärkta premiärinspelningar av en handfull verk för blokflöjt och orkester.
Michala petri, blokflöjt
Nordic Sound. Verk för blokflöjt och stråker. Lapplands kammarorkester under Clemens Schuldt. (OUR Recordings)
Danska och färiska konserter för blokflöjt och orkester. Aalborgs symfoniorkester under Henrik Vagn Christensen.
Danskarna har av hävd struntat i de gängse modernistiska normerna och skapat den musik de känt för, fräscht stilmixande och med äktdanskt gemyt, vilket givetvis inte betyder att allt är fröna ängar och fradgande ölstop. Komplexitet och jovialitet kan ingå nog så spännande symbioser och så sker även i landets modernist par excellence, Bent Sørensen (f.1958) detaljerade partitur, där texturerna med åren luckrats upp rejält. Så till eksempel i Whispering för blokflöjt och stråkar, där inledningens täta klanger så småningom övergår i öppnare lanskap.
Stycket inleder skivan Nordic Sound, tillägnad en af Danmarks centrala 1900-talstonsättare, Axel Borup-Jørgensen. Sunleif Rasmussen (f.1961) Winter Echoes, Pelle Gudmundsen-Holmgreens (f.1932) Music for 13 strings och Mogens Christensens (f.1955) Nordic Summer Scherzo rör sig alla I det fascinerande Gränslandet mellem det moderna og mer traditionella, medan drivne jazzpianisten Thomas Clausen (f. 1948) nybarocka Concertino – liksom ovannämnda stycken skrivet 2014 för blokflöjt och stråkar – på ett skojigt sätt skiller sig ur mängden.
Modernistpionjären Borup-Jørgensens (1924-2012) Sommasvit för stråkar (1957) – titeln syftar på den småländska insjön – är ett fint tidligt eksempel på den särpräglade estetiska uttryk. Lapplands kammerorkester har tidligare företagit lyckade danska exkursioner med sin chefdirigent John Storgårds och gör nu ett ypperligt jobb under unge tysken Clemens Schuldt.
Human Modernism
Den gemensamma nämnaren för de här aktuella inspelningarna är blokflöjtvirtuosen Michala Petri, som i sina talrika skivinspelningar rörst sig från tidlig barock till nyasta nytt. Man kunde rentav påstå at danmark tack vare henne bivet någat av et blokflöjtsparadis där var och varannan skrivit för Petri, som uruppfört över 150 verk.
Man kan ävan på skivan med den danska och färiska blokflöjtkonserter – likaså utgiven på Petris och Lars Hannibals bolag OUR Recordings – beundra den dejliga danska diversiteten alltifrån Savage Rose – grundaren Thomas Koppels (1944-2016) ogenerat filmmusikkromantiska Moonchilds Dream (1991) till Sunleif Rasmussens kontrastrika, fågelsångsinspirerade Territorial Songs (2009). Skivans mest egensinniga verk är Pelle Gudmundsen-Holmgreens Chacun Son Son (2014), som åskådligt demonstrerar hans humana modernism.
Michala Petri har fört det moderna blojkflöjtspelet til nya sfärer med multifoner, sång i röret och ett teknisk raffinemang som söker sin like. Hon får här utmärkt stöd av Aalborgsymfonikerna och Henrik Vagn Christensen och ljudbilden är på bägge skivorna varmt och naturligt resonerande.
Mats Liljeroos, 16.september 2015


bottom of page