top of page
BACH-coverfron-sRGB.jpg

Kristeligt Dagblad (DK) "A pure Bach delight. - 6 Stars"

December 2, 2019

Peter Dürrfeld, Kristeligt Dagblad

6 stars
Den rene Bach-fryd

I den kanoniserede BWV – Johann Sebastian Bachs værkfortegnelse – dækker numrene 1030-1035 de seks fløjtesonater, som for et halvt års tid siden henrykkede tilhørerne og denne anmelder ved en koncert i Garnisons Kirke i København. Begejstringen er ikke blevet mindre efter et genhør på en nyligt udgivet cd - hele musikken er nemlig nu blevet udgivet af OUR Recordings. Som sædvanligt er udstyret og den lydtekniske kvalitet helt i top, og det samme gælder i allerhøjeste grad, hvad de tre musikere – den verdensberømte danske blokfløjtenist Michala Petri den tyske viola da gamba-virtuos Hille Perl og den iranske cembalist Mahan Esfahani– præsterer på deres instrumenter. De spiller hele vejen igennem Bachs herlige musik med kraft og saft, uden krukkeri eller svinkeærinder.
Og spilletiden er generøs: de seks fløjtesonater har en samlet varighed på omkring fem kvarter, og det er værd at understrege, at det på intet tidspunkt bliver ensformigt, heller ikke selvom skiven – som i mit tilfælde – har fået adskillige ture i cd-afspilleren. Det er måske en af hemmelighederne ved mange af Bachs værker, at de er så slidstærke. Og man opdager ved hver gennemlytning, at der er talrige variationer både i helheden og inden for den enkelte sonate: En svævende siciliano-sats kan blive afløst af en halsbrækkende allegro, og pludselig træder cembalisten frem som solist, eller man oplever subtilt pizzicato-spil fra gamben, der ellers har bidraget med at lægge en slagkraftig bund under blokfløjtens udfoldelser!
Der er kort sagt tale om en af årets mest givende udgivelser, så det er bare at tage imod.
Peter Dürrfeld, Kristeligt Dagblad, 2. December 2019
Johann Sebastian Bach: 6 Flute Sonatas BWV 1030-1035 – Michala Petri, recorder – Hille Perl, viola da gamba, Mahan Estafani, harpsichord – OUR Recordings 6.220673
https://www.youtube.com/watch?v=vuSvKQh06tI

English Google Translation:
A pure Bach delight. - 6 Stars
In the canonized BWV - Johann Sebastian Bach's list of works - the numbers 1030-1035 cover the six flute sonatas, which a half year ago delighted the audience and this reviewer at a concert at Garrison's Church in Copenhagen. The enthusiasm has not diminished after a re-hearing on a recently released CD - the whole music has now been released by OUR Recordings. As usual, the equipment and the sound-technical quality are the top and the same goes with what the three musicians - the world famous Danish recorder Michala Petri, the German viola da gamba virtuoso Hille Perl and the Iranian harpsichordist Mahan Esfahani – when they perform their instruments. They play all the way through the wonderful music of Bach with “power and juice”, without pitchers or piglets.
And the playing time is generous: the six flute sonatas have a total duration of about five quarters, and it's worth pointing out that it will never be monotonous, even if the disc - as in my case - has made several trips in the CD player. It is perhaps one of the secrets of many of Bach's works that they are so durable. And every time you hear, you find that there are numerous variations in the whole and within the individual sonata: A floating Siciliano movement can be replaced by a throbbing allegro, and suddenly the harpsichord performs as a soloist or you experience subtle pizzicato playing from the viola da gamba, who otherwise helped lay a powerful bottom during the recorder's exertions.
In short, this is one of the most rewarding releases of the year, so it's just to welcome!
Johann Sebastian Bach: 6 Flute Sonatas BWV 1030-1035 - Michala Petri, recorder - Hille Perl, viola da gamba, Mahan Estafani, harpsichord - OUR Recordings 6.220673
https://www.youtube.com/watch?v=vuSvKQh06tI

bottom of page