top of page
BACH-coverfron-sRGB.jpg

Kristeligt Dagblad (DK Newspaper) 5 Stars

September 12, 2021

Peter Dürrfeld

Orgelmusik fra Vor Frelsers Kirke
For nogle uger siden blev der afholdt en timelang og yderst høreværdig koncert i Vor Frelsers Kirke på Christianshavn i København. Kirkens mangeårige organist, Jens E. Christensen, fyldte 75 år, og samtidig kunne man fejre udgivelsen af et nyt album, hvor han fortolker orgelmusik af den tyske romantiker Robert Schumann, nemlig opus 56 og 60. De i alt 12 stykker består af 6 fugaer og seks studier, men Jens E. Christensen har blandet kortene, så musikken veksler mellem disse to genrer. Ikke mindst den afsluttende fuga, der efterhånden stiger i tempo (og i saft og kraft) er betagende.
Det er meget interessant at opleve en side af Schumann, som givetvis de færreste kender til. Og i det smukke teksthæfte kan man - på tysk og engelsk - læse mere om baggrunden for værket.
Jens E. Christensen, der også nærer en stærk interesse for nutidig orgelmusik, har troligt passet sin dont på orgelbænker i Vor Frelsers lige siden slutningen af 1980´erne, og det var også her, han i 1979 fik sin debut som elev af Grethe Krogh (født 1928). Den nye cd er udkommet på OUR Recordings, et pladeselskab, der kæler for detaljerne og desuden er kendt for udgivelser med en fin lydkvalitet – i dette tilfælde af den kendte producer Preben Iwan. En smuk gestus er det, at Jens E. Christensen har tilegnet dette album til mindet om sin livsledsager, Henrik Sten Møller, som han mistede for et par år siden. Peter Dürrfeld

Google Translation:
A few weeks ago, an hour-long and extremely audible concert was held in Our Saviour's Church at Christianshavn in Copenhagen. The church's longtime organist, Jens E. Christensen, turned 75, and at the same time one could celebrate the release of a new album, where he interprets organ music by the German romantic Robert Schumann, namely opus 56 and 60. The 12 pieces consist of 6 fugues and six studies, but Jens E. Christensen has mixed the cards so that the music alternates between these two genres. Not least the final fugue, which gradually increases in pace (and in juice and power) is breathtaking. It is very interesting to experience a side of Schumann that probably few people know about. And in the beautiful textbook you can - in German and English - read more about the background of the work. Jens E. Christensen, who also has a strong interest in contemporary organ music, has probably taken care of his job on organ the bench in Vor Frelsers since the late 1980s, and it was also here that he made his debut as a student of Grethe Krogh in 1979. (born 1928). The new CD has been released on OUR Recordings, a record company that cares about the details and is also known for releases with a fine sound quality - in this case by the well-known producer Preben Iwan. A beautiful gesture is that Jens E. Christensen has dedicated this album to the memory of his life partner, Henrik Sten Møller, whom he lost a few years ago. Peter Dürrfeld

bottom of page