top of page
BACH-coverfron-sRGB.jpg

Politiken (Danish Newspaper) -Colourful and wonderful -New film about an underwater world fantasy, set to a symphonic masterpiece by a poetic Danish modernist.

October 4, 2017

Thomas Michelsen

Politiken (Danish Newspaper)
Colourful and wonderful
New film about an underwater world fantasy, set to a symphonic masterpiece by a poetic Danish modernist.
Their faces are enigmatic. Their lower bodies resemble snails’ shells, and we do not know what sort of underwater world they move through on their way towards an enormous yellow plasma tree that creates an upwards thrust, enabling them to float weightlessly through the masses of water towards the light.
While not a word is spoken, the 3D-like animated film ‘Marin’ is a wonderful, beautiful experience. And it is also a visual fantasy based on one of the greatest modernist orchestral pieces in the history of Danish music: the almost 20-minutes-long, delicate but also violent symphonic work of the same title, written by the uncompromisingly perfectionistic Danish composer Axel Borup-Jørgensen.
Over the past four years, the record company OUR Recordings has been working on recording Axel Borup-Jørgensen’s music, with ‘Marin’ as the flagship project.
The film turns Borup-Jørgensen’s marine picture upside-down, so to speak. For, as Thomas Søndergård, who conducts The Danish National Symphony Orchestra on the recording, explains in the second film on the DVD – a portrait film about Axel Borup-Jørgensen – the work’s multi-sectioned gleaming piece for strings portrays the surface of the sea, while the deep, sinister hacks from wind instruments and percussion relate what is taking place in the depths. But this is not something that concerns the animation team, who use the music to give the imaginative underwater fantasy a mysterious and disturbing atmosphere.
They do not, however, take anything away from Borup-Jørgensen’s work, which, during an earlier DR recording made back in the 1990s while he was still alive, led to his earning the nickname ‘The terrorist of politeness’, because during the recording he allegedly sat on a trestle ladder with his enormous music score and relentlessly – in his own unassuming, polite way – insisted that details were to be altered.
The anecdote sounds more plausible after listening to musicians interviewed in the portrait film with the title ‘Axel’. They explain that the man was a stickler for detail. But it warms the heart to hear Michala Petri describe his capacity to relax the reins and display trust when she was about to give the first performance of his last work.
Modernism swept over European musical life after the Second World War with new demands for a previously unheard-of complexity, and Borup-Jørgensen lapped them up. But, as Jan Jacoby, a long-standing music reviewer for Politiken explains, Borup-Jørgensen is first and foremost an expression-oriented composer. Nature and the seasons are constantly reflected in the titles of his works issued by OUR Recordings. The recordings have been joined by others made by the recording company Dacapo, and if one buys the DVD with the two films, one gets samples of Borup-Jørgensen works into the bargain.
On the DVD issue, the complex ‘Marin’ score can be experienced in either stereo, surround 5.1 or the absolutely luscious sound format DXD, which allows epicures to appreciate just how well-arranged every tiniest detail is in the filigree-fine yet also natural-forces-inspired and dramatic work.
Axel Borup-Jørgensen did not make things easy. Either for himself or his musicians. That his oeuvre is brought into focus after his death is a feat that perhaps could not be carried out until now that he is no longer with us. His strangely obsessive music deserves it. Thomas Michelsen, Politiken, 5 October 2017

Politiken, Denmark
Farverigt og forunderligt
Ny film om verden under havet fabulerer over symfonisk mesterværk af lyrisk dansk modernist.
Deres ansigter er gådefulde. Deres underkroppe ligner sneglehuse, og vi ved ikke hvad det er for en undervandsverden, de bevæger sig igennem på deres vej hen imod et enormt gult plasmatræ, der skaber opdrift og lader dem svæve vægtløse gennem vandmasserne, op mod lyset.
Ingen mæler et ord. Men den 3D-agtige animationsfilm ”Marin” er en forunderlig og smuk oplevelse. Og så er den en visuel fantasi over et af de største modernistiske orkesterstykker i dansk musikhistorie: det knap 20 minutter lange delikate, men også voldsomme symfoniske værk med samme titel skrevet af den kompromisløst perfektionistiske danske komponist Axel Borup-Jørgensen.
Gennem de seneste fire år har pladeselskabet OUR Recordings arbejdet med at indspille Axel Borup-Jørgensens musik, og ”Marin” er flagskibet i projektet.
Filmen vender for så vidt Borup-Jørgensens havmaleri på hovedet. For som dirigenten Thomas Søndergård, der leder DR SymfoniOrkestret på indspilningen, forklarer på den anden nye film på dvd´en- en portrætfilm om Axel Borup-Jørgensen- forestiller værkets mangedelte skinnende strygersats havoverfladen, mens de dybe uhyggelige hug fra blæsere og slagtøj fortæller, hvad der sker i dybet. Men det har animationsfolkene ikke taget sig af. De bruger musikken til at give den fabulerende undervandsfantasi et mystisk og foruroligende udtryk.
Det tager imidlertid ikke noget fra Borup-Jørgensens værk, der under en tidligere DR-indspilning tilbage i 1990´erne, mens han endnu levede, skaffede ham øgenavnet ”Høflighedsterroristen”. Fordi han under indspilningen efter sigende sad på en wienerstige med det enorme partitur og blev ved og ved med - på sin egen stilfærdige, høflige måde – at bede om, at detaljer blev lavet om.
Anekdoten sandsynliggøres af musikere, der interviewes i portrætfilmen med titlen ”Axel”. De forklarer, at manden var en pernittengryn. Men når man hører Michala Petri fortælle om, hvordan han også kunne slippe tøjlerne og vise tillid, da hun skulle uropføre hans sidste værk, bliver man varm om hjertet.
Modernismen skyllede ind over europæisk musikliv efter Anden Verdenskrig med nye krav om hidtil uhørt kompleksitet, og Borup-Jørgensen sugede til sig. Men som mangeårige musikanmelder ved Politiken Jan Jacoby forklarer i portrætfilmen, var Borup-Jørgensen først og fremmest udtryksorienteret lyriker. Naturen og årstiderne spejler sig konstant i titlerne på hans værker, som OUR Recordings har udgivet med Michala Petri og andre kunstnere. Indspilningerne har fået selskab af udgivelser fra pladeselskabet Dacapo, og køber man dvd´en med de 2 film, får man smagsprøver på Borup-Jørgensen-værker med i købet.
På dvd-udgivelsen kan det komplekse ”Marin”-partitur opleves i både stereo, surround 5.1 og det alvorligt lækre lydformat DXD, der lader feinschmeckere nyde, hvor veltilrettelagt hver eneste lille detalje er i det filigranfine, men samtidig naturkraftinspirerede og dramatiske værk.
Axel Borup-Jørgensen gjorde ikke tingene nemme. Hverken for sig selv eller for sine musikere. At hans æuvre efter hans død bringes i fokus, er en bedrift, der måske faktisk først kunne udføres nu, hvor han ikke er her mere. Hans sælsomt besættende musik fortjener det. Thomas Michelsen, Politiken, 5. oktober 2017


bottom of page