top of page
BACH-coverfron-sRGB.jpg

POV International (DK)

January 28, 2024

Jens Carl Sanderhoff

Det glimrende danske pladeselskab OUR Recordings har endnu engang udsendt et fabelagtigt godt album. Det danske musikerægtepar Janne Fredens og Søren Rastogis seneste album, hvor de præsenterer fire værker for cello og klaver af komponister, der alle skrev omkring første verdenskrig, er kammermusiceren på allerfineste vis.
Hele albummets præmis er, som titlen på antologien antyder, at værker, der ikke er i centrum af nogen kanon, og som sjældent spilles endsige indspilles, kræver større omhu, indlevelse og engagement, især fordi der ikke er en opførelsestradition at spejle sig i. Og det er præcis det, der sker på albummet.
De to største værker, både af omfang og indhold, er de to cellosonater af hollandske Henriëtte Bosmans (1895-1952) og kroatiske Dora Pejačević (1885-1923), der får liv i hænderne på denne vidunderligt sammenspillede duo. Man kan hele tiden fornemme en uhyre opmærksomhed mellem klaver og cello.
Bosmans sonate fra 1919 er skammeligt overset, for det er musik, som måske ikke er så moderne sammenlignet med det, der skete i netop de år, men til gengæld er værket genuint musikalsk, flot opbygget og afrundet; en bygning af toner, som man kan gå ind i og med det samme føle sig hjemme i.
Jeg er imponeret over mennesker, der sætter sig for at yde deres bedste for andres skyld, og sender derfor stor tak til Fredens og Rastogi
Pejačević’s sonate fra 1913 er en pø mere konservativ, men det fjerner ikke den kendsgerning, at værket også er formfuldendt og gennemvævet af de fineste melodier, som igen og igen synges smukt i både cello og klaver, ja, der er en helt særlig intimitet i denne sonate, som måske minder om musik fra århundredet før, men som bliver vakt til live af Fredens og Rastogi, så den også er relevant i det 21. århundrede, for musik er først og fremmest musik, og modernitet er alligevel so last century.
Albummet afsluttes af to mindre værker af Boulanger-søstrene. En lille Nocturne, oprindeligt skrevet for fløjte og klaver af Lili Boulanger, og Trois Pièces af Nadia Boulanger, der til dels også er satser, der er arrangeret – bortset fra den sidste, som også er den mest fyrige. Men det er første sats, Moderato, som står frem ved sin fine inderlighed.
Det er en fremragende udgivelse især på grund af duoens evne til at spille sammen og cellosonaten af Bosmans, men det er jo en smagssag – lyt selv, for det kan nærmest ikke gøres bedre end her. Jeg er imponeret over mennesker, der sætter sig for at yde deres bedste for andres skyld, og sender derfor en stor tak til Fredens og Rastogi: I har vakt glemt og overset musik til live – det er smukt gjort!
https://pov.international/kvinder-i-musikhistorien-oversete-komponister/

AI Translation
The excellent Danish record label OUR Recordings has once again released a fabulously good album. The latest album by the Danish musician couple Janne Fredens and Søren Rastogi, where they present four works for cello and piano by composers who all wrote around the First World War, is chamber music at its finest.
The premise of the entire album, as the title of the anthology suggests, is that works that are not at the center of any canon, and are rarely played let alone recorded, require greater care, empathy, and engagement, especially because there is no performance tradition to mirror. And that is precisely what happens on the album.
The two largest works, both in scope and content, are the two cello sonatas by Dutch Henriëtte Bosmans (1895-1952) and Croatian Dora Pejačević (1885-1923), brought to life by this wonderfully well-coordinated duo. One can constantly sense an extremely attentive dialogue between the piano and cello.
Bosmans' sonata from 1919 is shamefully overlooked, for it is music that may not be as modern compared to what was happening in those years, but on the other hand, the work is genuinely musical, well-structured, and rounded; a structure of tones that one can enter and immediately feel at home in.
I am impressed by people who set out to do their best for others, and therefore extend a big thank you to Fredens and Rastogi. Pejačević's sonata from 1913 is a tad more conservative, but that doesn't detract from the fact that the work is also consummate and woven with the finest melodies, which are sung beautifully time and time again in both cello and piano; indeed, there is a very special intimacy in this sonata, which may resemble music from the century before, but is brought to life by Fredens and Rastogi so that it is also relevant in the 21st century, for music is first and foremost music, and modernity is still last century.
The album concludes with two smaller works by the Boulanger sisters. A little Nocturne, originally written for flute and piano by Lili Boulanger, and Trois Pièces by Nadia Boulanger, partly also movements that are arranged – except for the last one, which is also the most fiery. But it is the first movement, Moderato, which stands out for its fine intimacy.
It is an excellent release especially because of the duo's ability to play together and the cello sonata by Bosmans, but of course, tastes may vary – listen for yourself, because it can hardly be done better than here. I am impressed by people who set out to do their best for others, and therefore extend a big thank you to Fredens and Rastogi: You have brought forgotten and overlooked music to life – beautifully done!

bottom of page