top of page
BACH-coverfron-sRGB.jpg

The Danish Newspaper Kristeligt Dagblad give 5 Stars

April 3, 2023

Peter Dürrfeld


Klavermusik fra øverste hylde (Fem stjerner)
Den franske komponist og organist Olivier Messiaen (1908-1992) var en af de betydeligste personligheder i nyere fransk musik. Han var stærkt optaget af natur – især fuglesang – ligesom kristentro og mystik kom til at få en afgørende betydning for hans musik.

For det fine plademærke Our Recordings har pianisten Kristoffer Hyldig indspillet Messiaens dybsindige klaverværk Vingt regards sur l’enfant-Jesus (Tyve blikke på Jesus-barnet). Hyldig, der er årgang 1982, har studeret på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium hos Tove Lønskov og Niklas Sivelöv. Desuden har han taget timer i kammermusik hos Amalie Malling samt deltaget i master classes med Rolf Hind, Malcolm Martineau, Leif Ove Andsnes, Helmuth Deutsch med flere.

Han debuterede i efteråret 2010 og optræder nu jævnligt som solist, kammermusiker og akkompagnatør blandt andet i danske musikforeninger og ved musikfestivaler.

Det er i den grad hørbart, at denne musik ligger hans hjerte (og fingre!) nær, og det er fuldt forståeligt, at udgivelsen også har vakt international opsigt.

Her er så afgjort tale om en cd, mange musikelskere vil nyde at fordybe sig i. Og teksthæftet er – sædvanen tro, når det gælder Our Recordings – en prima hjælp hertil.

Messiaen: Vingt regards sur l’enfant-Jésus – Kristoffer Hyldig – Our Recordings – 6.220677-78

Google Translation

Top shelf piano music (Five stars)
The French composer and organist Olivier Messiaen (1908-1992) was one of the most significant personalities in recent French music. He was strongly interested in nature – especially birdsong – just as Christianity and mysticism came to have a decisive importance for his music.

For the fine record label Our Recordings, the pianist Kristoffer Hyldig has recorded Messiaen's profound piano work Vingt regards sur l'enfant-Jesus (Twenty glances at the child Jesus). Hyldig, born in 1982, studied at the Royal Danish Conservatory of Music with Tove Lønskov and Niklas Sivelöv. He has also taken chamber music lessons with Amalie Malling and participated in master classes with Rolf Hind, Malcolm Martineau, Leif Ove Andsnes, Helmuth Deutsch and others.

He made his debut in autumn 2010 and now regularly performs as a soloist, chamber musician and accompanist, among other things, in Danish music associations and at music festivals.

It is so audible that this music is close to his heart (and fingers!), and it is completely understandable that the release has also caused international attention.

This is definitely a CD that many music lovers will enjoy immersing themselves in. And the text booklet is – as usual when it comes to Our Recordings – a great help for this.

bottom of page